Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken of het raadplegen van deze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. 

Adults Only Guide - 26 februari 2020

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze diensten. Dat geldt voor u als bezoeker van onze website en voor iedereen die zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of zijn/haar accommodatie wil aanmelden. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt!

Over ons
De website www.adults-only-guide.com wordt beheerd door Moulin de Chez Joyeux en is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Onze gegevens zijn:
Moulin de Chez Joyeux
87320 Thiat
Frankrijk
SIREN : 813 131 661 (R.C.S. Limoges)

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, het contactformulier invult of uw accommodatie aanmeldt, zal aan u worden gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- uw e-mailadres
- informatie met betrekking tot uw accommodatie
- informatie die u zelf invult in een open veld

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, het contactformulier invult of uw accommodatie aanmeldt, zal aan u worden gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- uw e-mailadres
- informatie met betrekking tot uw accommodatie
- informatie die u zelf invult in een open veld

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
- om uw accommodatie toe te voegen aan deze website
- om uw inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken
- om uw vraag of reactie te verwerken
- om uw vragen te beantwoorden via Sociale Media of per e-mail

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie of justitie in het kader van (een extern) fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies
Adults-Only-Guide.com maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Adults-Only-Guide.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en deze zorgen ervoor dat uw voorkeursinstellingen op uw eigen computer opgeslagen kunnen worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Beveiliging en bewaren persoonsgegevens
Adults-Only-Guide.com heeft passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Er staat altijd een uitschrijflink onder onze mailings, maar u kunt ons ook een bericht sturen via contactpagina.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (zoals bijvoorbeeld de website van de diverse Adults Only accommodaties en de diverse Sociale Media-kanalen) die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacy- en/of cookieverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Copyright en inhoud website
Niets op deze website mag geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een al dan niet geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en (mede) gebaseerd op de door accommodatie-eigenaren en andere participanten verstrekte gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens Adults-Only-Guide.com geen rechten worden ontleend. Adults-Only-Guide.com is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.

Gebruiksvoorwaarden / disclaimer
Het gebruik van Adults-Only-Guide.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie of reis, de aankoop van een product of dienst als resultaat van op Adults-Only-Guide.com verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen we op onze website publiceren. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 26 februari 2020.